Shop Mobile More Submit  Join Login

Mature Content


or, enter your birth date.


Month

Day

Year*
Please enter a valid date format (mm-dd-yyyy)
Please confirm you have reviewed DeviantArt's Terms of Service below.
* We do not retain your date-of-birth information.
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
rest from my resources. enjoy
Add a Comment:
 
:iconsegura2112:
segura2112 Featured By Owner Mar 5, 2011  Student Digital Artist
Uh, Wow
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Not only is the universe stranger than we imagine, it is stranger than we can imagine. Sir Arthur Eddington
Reply
:iconmburleigh8:
mburleigh8 Featured By Owner May 27, 2010  Hobbyist Digital Artist
very cool.
Reply
:iconnine9nine9:
nine9nine9 Featured By Owner May 11, 2010  Professional Digital Artist
Featured in my May 11, 2010 Journal -- [link]
Reply
:iconnine9nine9:
nine9nine9 Featured By Owner May 7, 2010  Professional Digital Artist
Brilliant, epic, and stunning -- incredible work!
Reply
:iconcsnyder:
CSnyder Featured By Owner Feb 12, 2010
looks superb
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 12, 2010
:)
Reply
:iconsneachtapix:
SneachtaPix Featured By Owner Feb 11, 2010
Excellent, really like this !
K
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 11, 2010
thanx :)
Reply
:iconagniconnor:
AgniConnor Featured By Owner Feb 5, 2010  Hobbyist Digital Artist
Another great idea! :sun:
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 5, 2010
thank You :)
Reply
:iconpaulinahebda:
paulinahebda Featured By Owner Feb 2, 2010
dobre:)))
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
zwłaszcza z bitą śmietaną :D
Reply
:iconpaulinahebda:
paulinahebda Featured By Owner Feb 2, 2010
gupi
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
mało powiedziane :D
Reply
:iconpaulinahebda:
paulinahebda Featured By Owner Feb 2, 2010
starci starci cio nie?
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
dawaj dalej ;]
Reply
:iconpaulinahebda:
paulinahebda Featured By Owner Feb 2, 2010
dobrej nocki kochanie:)
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
dobranoc skarbie :)
Reply
:iconadflictus:
Adflictus Featured By Owner Feb 2, 2010
Nice composition and lightsource.
I like the arcs and the way you bent the stairway, it adds much focus to the middle of the piece. The bent horizon and the dark upper part also helps with that =D
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
thank U :)
Reply
:iconmia-1991:
Mia-1991 Featured By Owner Feb 2, 2010
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
Reply
:iconmia-1991:
Mia-1991 Featured By Owner Feb 2, 2010
boshesztymoj szto to? czuję się jak wiejskiej dyskotece w oborze :P
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
to po co mnie jakieś starocie puszczasz? wiesz choć o czym ta piosenka bitlesowa?


masz tu coś ze wsi [link]
Reply
:iconmia-1991:
Mia-1991 Featured By Owner Feb 2, 2010
Eskimo całkiem niezłe. Rządzi! i to nie we wsi
wiem, wiem. Lubię ich bardzo. Rzec można, że jestem w nich zakochana.
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
jak tak kochasz pana eskimo to mi powiedz jaki jest jego drugi projekt i z kim grał w tym kawałku z linka :P
Reply
:iconmia-1991:
Mia-1991 Featured By Owner Feb 2, 2010
nie eskimo a Beatles'ow hiehehy:)
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
więc nie napisałaś o czym jest piosenka ta bitlesuf
Reply
(1 Reply)
:iconpanileto:
PaniLeto Featured By Owner Feb 2, 2010
o i to mi się podoba pomimo iż nie zaobserwowałam żadnego kota
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
przejedź się po mojej galerii dla pocieszenia. coś znajdziesz
Reply
:iconpanileto:
PaniLeto Featured By Owner Feb 2, 2010
zrób pracę z wilkiem i zgwałconym czerwonym kapturkiem, na śniegu. Zawsze chciałam zrobić takie zdjęcie :D
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
dopsz... tylko nie wywiewraj nacisku na mię
Reply
:iconpanileto:
PaniLeto Featured By Owner Feb 2, 2010
ja tylko mówie - usłuchasz albo nie. przecież nie obrażę sie jak powiesz nie.
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
oj cicho
Reply
:iconpanileto:
PaniLeto Featured By Owner Feb 2, 2010
milczę
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Reply
(1 Reply)
:iconbreathofindustry:
BreathOfIndustry Featured By Owner Feb 2, 2010  Hobbyist Photographer
nadzieja?
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
zależy
Reply
:iconbreathofindustry:
BreathOfIndustry Featured By Owner Feb 2, 2010  Hobbyist Photographer
od?
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
od tego na czym się stoi... jak już wiesz na czym, to sprawdź jeszcze obok kogo
Reply
:iconbreathofindustry:
BreathOfIndustry Featured By Owner Feb 2, 2010  Hobbyist Photographer
racja. tutaj się mogę podpisać obiema rękami.
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
aleś zdolny... ja tylko prawą władam... ledwo :D
Reply
:iconbreathofindustry:
BreathOfIndustry Featured By Owner Feb 2, 2010  Hobbyist Photographer
a no widzisz ;)
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
jak mam widzieć jak stoisz przede mną :D
Reply
(1 Reply)
:iconmia-1991:
Mia-1991 Featured By Owner Feb 2, 2010
[link]
się mi skojarzyło:) Wybacz.
Reply
:iconanapt:
anapt Featured By Owner Feb 2, 2010
heh
Reply
:iconmia-1991:
Mia-1991 Featured By Owner Feb 2, 2010
:D
Reply
Add a Comment:
 
×


Featured in Collections

Surreal is magic by eternal-proesia
Details

Submitted on
February 2, 2010
Image Size
154 KB
Resolution
500×700
Mature Content
Yes
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,296
Favourites
78 (who?)
Comments
124

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
×